DR3 – trasa szczególnie problematyczna dla GDDKiA Oddział Szczecin

2023-02-23

Rozpoczęcie budowy drogi ekspresowej S3, mającej łączyć województwo zachodniopomorskie z dolnośląskim, to duże wyzwanie dla GDDKiA Oddział Szczecin. Okazuje się bowiem, że budowa trasy, nazwanej potocznie DR3, może okazać się bardzo trudnym przedsięwzięciem.

Droga ma wytyczyć trasę pomiędzy wrocławskim Połubskiem a Szczecinem i mierzyć aktualnie ok 37 km. Problemem jest tu jednak, to ze na jej terenie znajduje się kilka miast oraz obiektów infrastrukturalnych. Wśród nich znajdują się: malownicze wsie Kaczory oraz Jasienica, lasy kompleksu Cisy Staropolskie oraz torowiska kolei PKP co wymusza skomplikowany proces planowania rozwiązań.

Budowa trasy będzie wiązała się także z trudnymi dla GDDKiA Oddział Szczecin procesami wynikającymi z odnawiania odcinków już istniejących dróg, tak by pasowały one do budowanych już odcinków autostrady. Najważniejsze jest także to by cała trasa była przystosowana do ruchu ciężkiego oraz należytego poziomu bezpieczeństwa.

Budowa drogi ekspresowej S3 podczas COVID-19 okazała się dodatkowym problemem ze względu na ograniczenia na budowach oraz czasowe problemy ekonomiczne. Kazdy krok na trasie okazuje się więc bardzo problematyczny dla jednego z oddziałów GDDKiA.

Kierowcy w województwie zachodniopomorskim Doświadczają trudności związanych z przejazdem drogi ekspresowej nr 3. Tym samym nawet Ordynacja Generalna Zarządzania Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA Oddział Szczecin) odczuwa skutki utrudnień podróżowania tą drogą i zmuszona jest do angażowania dużych sił i środków, aby usunąć te uciążliwości.

Zgodnie z informacjami wydanymi przez GDDKiA Oddział Szczecin, główne problemy polegają na konieczności zamontowania max. 8-metrowej bariery ochronnej po obu jej stronach, a także odtworzenia nawierzchni. Te prace będą wykonywane stopniowo od września 2019 do marca 2020 roku, jednak ich terminowość może ulec opóźnieniu z powodu warunków atmosferycznych lub kwestii technicznych.

Oprócz powyższych działań GDDKiA Oddział Szczecin będzie również usuwać nierówności oraz wady nawierzchni wymagające naprawy na całej trasie. Zatem jak widać, droga ekspresowa nr 3 to szczególnie problematyczne miejsce. Po upływie terminu określonego przez GDDKiA Oddział Szczecin mamy prawo oczekiwać, że zapewnia ona bezpieczeństwo i komfort podróżowania dla wszystkich jej uczestników.

Polska droga ekspresowa nr 3, popularnie zwana „Trójka”, może pochwalić się ogromnymi sukcesami. Jest to trasa krajowa szybko łącząca wschodnie Korzybie (pomorskie i zachodniopomorskie) z Pomorzem. Jednakże jest ona również szczególnie problematyczna dla GDDKiA Oddział Szczecin.

Ostatnia przebudowa odcinka DR3 od Kobylanki do Sławna powiększyła swoje problemy. Cały odcinek należy do najbardziej ruchliwych w całym województwie Zachodniopomorskim i ma duży wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy pasażerów na tej trasie.

GDDKiA Oddział Szczecin od dłuższego czasu pracuje nad problemami, jakie napotyka ta trasa. W ostatnim czasie zdecydowano się na kolejną przebudowę, aby poprawić parametry techniczne tego odcinka drogi. Przebudowa polega m.in. na likwidacji skrzyżowań oraz przedłużeniu pasów ruchu. Mimo to, ta trasa nadal sprawia GDDKiA Oddział Szczecin wielu problemów i trzeba im ciągle doskonalić jej parametry drogowe.

Podsumowując, trasa DR3 jest szczególnie problematyczna dla GDDKiA Oddział Szczecin i wymaga ciągłej modernizacji i poprawienia jej parametrów technicznych. Mimo to, liczymy że te planowane poprawki pozwolą jeszcze bardziej polepszyć jakość i bezpieczeństwo tej popularnej trasy.

Bez wątpienia jednym z największych problemów występujących na drodze ekspresowej S3 jest budowa odcinka trasy 3-cznościowej z Płonia do Zalewie. GDDKiA Oddział Szczecin regularnie spotyka się z nieustannie nawracającymi problemami podczas budowy tego odcinka szlaku.

Celem tego ambitnego projektu jest połączenie odcinka od północy do południa, tak aby stworzyć szybki korytarz tranzytowy. Niestety, inwestycja ta jest szczególnie trudna dla służb odpowiedzialnych za jej realizację.

Największym problemem GDDKiA Szczecin podczas budowy DR3 jest zgoda na bezpieczeństwo konstrukcji drogowych i nawierzchni. Opracowanie planu projektowego w taki sposób, by spełniał wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa wymaga wielokrotnego sprawdzenia przez specjalistów od bezpieczeństwa oraz czasu na poświęcony proces analiz i poprawek.

Kolejnym, równie ważnym problemem DR3 jest utrzymanie harmonogramu budowy. Mimo że GDDKiA Szczecin dokłada wszelkich starań, by inwestycja została zrealizowana zgodnie z projektem i zakładaną harmonogramem, istnieje ryzyko opóźnień ze względu na liczne problemy techniczne i prawne. Poprawki, które trzeba wprowadzić do planu projektu, również mogą skutecznie opóźnić to przedsięwzięcie.

Zdecydowaną większość pojawiających się problemów da się rozwiązać lub przynajmniej ograniczyć poprzez terminowe podejmowanie decyzji przez instytucje odpowiedzialne za DR3 oraz dostarczanie środków finansowych potrzebnych do realizacji inwestycji. My, jako społeczeństwo powinniśmy życzyć GDDKiA Oddział Szczecin powodzenia w budowie tego szlaku i czekać aż uda im się go sfinalizować.