Zdjęcia z ziemi

Zdjęcia z ziemi
 Postęp prac na budowie 03.06.2019r-07.06.2019r
2824762720610786520 — kopia — kopia — kopia1132641824453856911 — kopia — kopia — kopia4800238642323038341 — kopia — kopia8103570685471549809 — kopia (2)207947320702922636 — kopia — kopia — kopia-6429796519735703704 — kopia (2)5633719007520242041 — kopia (2) — kopia5322779303023027886 — kopia — kopia — kopia4091471824161032223 — kopia — kopia — kopia-4560517013486962265 — kopia — kopia — kopia-4564702787933156320 — kopia — kopia — kopia-6347367036830637484 — kopia — kopia7110874268695577868 — kopia-7512967637303629935 — kopiaWD5 - zbrojenie fundamentu podpory B w pasie rozdziału — kopiaWD3 - zbrojenie ławy funacmentowej podpory CWD5 - betonowanie fumdamentu podpory skrajnej Cwęzeł Kliniska - wykonanie nasypów (L01P, L03P)-2143352725941204884 — kopia — kopia — kopiawęzeł Rzęśnica - wykonanie nasypu łącznic (L01P, L03P)

Węzeł Kliniska postęp prac na budowie 15.05.2019-02.06.2019 r.
Kliniska 02smacap_BrightKliniska 04Kliniska 03Kliniska 07Kliniska 05Kliniska 06Kliniska 08Kliniska 01

Węzeł Rzęśnica postęp prac na budowie 15.05.2019-02.06.2019 r.
Rzęśnica 03oznorRzęśnica 01Rzęśnica 08sdr_HDRBRzęśnica 04Rzęśnica 05Rzęśnica 02

Możliwość komentowania jest wyłączona.