Author Archives administrator

Pozwolenie na użytkowanie mostu na rzece Ina

20 stycznia 2020
/ / /
Comments Closed

W dniu 17.01.2020, zakończono zasadnicze roboty budowlane i po przeprowadzeniu niezbędnych badań, uzyskano pozwolenie na użytkowanie mostu na rzece Ina w ciągu obwodnicy m. Goleniów, na jezdni prowadzącej w kierunku Świnoujścia.

W dniu 22.01.2020 zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu w oparciu o którą Wykonawca rozpocznie remont na drugie jezdni tego obiektu , prowadzącej ruch w kierunku Szczecina.

Czytaj dalej

Organizacja ruchu w dniu 17.12.2019 r.

16 grudnia 2019
/ / /
Comments Closed

Dnia 17 grudnia 2019 r. w godzinach popołudniowych, zostanie wprowadzona organizacja ruchu polegająca na zamknięciu wjazdu w ul. Goleniowską prowadzącą do Szczecin Dąbie. Zmiana spowodowana jest koniecznością budowy dróg serwisowych obsługujących przyległy teren oraz stanowiących dojazd do urządzeń infrastruktury drogowej, dostosowywanej do parametrów drogi ekspresowej S-3. Dojazd do dzielnicy Dąbie będzie możliwy bezpośrednio z węzła drogowego Tczewska.

Czytaj dalej

Aktualne prace drogowo-mostowe

3 grudnia 2019
/ / /
Comments Closed

Aktualnie prace drogowo-mostowe prowadzone są głównie w rejonie:

  1. Węzła Rzęśnica,
  2. Węzła Kliniska,
  3. W rejonie budowy obiektów Inżynierskich takich jak : most na rzece Ina, budowa wiaduktu ekologicznego w okolicy stacji kolejowej Rurka, budowa kładki dla pieszych i rowerzystów w m. Kliniska.
  4. Budowane są jednocześnie drogi serwisowe obsługujące przyległy teren oraz stanowiące dojazdy do obiektów infrastruktury drogowej takiej jak: zbiorniki retencyjne, przepusty drogowe, urządzenia oczyszczające odprowadzane wody deszczowe itp.

Intensywnie prowadzone są prace związane z robotami drogowymi na trasie zasadniczej i stosownie do ich zaawansowania wprowadzane są tymczasowe organizacje ruchu. Zakres prowadzonych robót jest znaczący i stąd utrudnienia w ruchu występują na odcinkach przebudowywanej drogi S-3. Wykonawca robót przeprasza użytkowników drogi za utrudnienia  deklarując jednocześnie ich minimalizację w miarę postępu robót drogowo-mostowych.

Czytaj dalej

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu – przebudowa Węzła Rzęśnica

3 grudnia 2019
/ / /
Comments Closed

Wykonawca Kontraktu zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu nr 4081/376/2019 z dn. 07.11.2019 r. informuje o jej wprowadzeniu w dn. 03.12.2019 r. o godz. 12. Mając na uwadze bezpieczeństwo kierowców i zachowanie jak najmniejszych utrudnień w płynności ruchu Wykonawca w dn. 29.11 – 03.12.2019 r. wprowadzi  etapowanie zmian w obrębie przebudowanego Węzła Rzęśnica:

 

ETAP 1: przełożenie ruchu na trasę główną S3 w kierunku do Szczecina (jezdnia prawa trasy głównej) – wprowadzenie zmian w dniach 28-29.11.2019 r.

ETAP 2: Przełożenie ruchu na nowy łącznik drogi wojewódzkiej DW142 w kierunku Szczecina – wprowadzenie zmian w dniach 30.11-02.12.2019 r.

ETAP 3: Przełożenie ruchu na trasę główną S3 w kierunku Świnoujścia (jezdnia prawa trasy głównej) i drogę wojewódzką DW142 w kierunku Chociwla – wprowadzenie zmian w dniu 03.12.2019 r.

Czytaj dalej

Drzwi Otwarte

4 września 2019
/ / /
Comments Closed

13 września 2019 r. (piątek) o godzinie 09:00 w siedzibie Oddziału GDDKiA w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 33, w sali konferencyjnej (II piętro) odbędzie się spotkanie z Podwykonawcami w ramach „Otwartych Drzwi” .

Czytaj dalej

Aktualności na budowie

5 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

05.06.2019 r.

Wykonawca prowadzi prace przygotowawcze polegające na oczyszczeniu terenu z pozostałości po wyrębie lasu oraz związane z oczyszczeniem placu budowy z niewybuchów i niewypałów. Główne prace koncentrują się w obrębie przebudowywanego węzła Rzęśnica, budowanego węzła Kliniska, oraz przejścia dla pieszych i rowerzystów w okolicy istniejącego skrzyżowania przebudowywanej drogi S3 z drogą Kliniska – Pucice a także w rejonie zaplanowanego do budowy przejścia dla zwierząt dużych w okolicach miejscowości Rurka.

Rozpoczynają się również prace związane z przebudową mostu na rzece Ina , które będą polegały na rozbiórce istniejącego obiektu i na dostosowaniu go również dla potrzeb przejścia dla zwierząt dużych wzdłuż koryta rzeki Ina.

Na wszystkich fragmentach przebudowywanej drogi S3 w miejscach prowadzonych robót wprowadzono Tymczasową Organizacją Ruchu.

10.06.2019 r.

Planowane wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w rejonie obiektu na rzece Ina – ETAP I polega na zamknięciu jezdni w kierunku prowadzącej do Szczecina i wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego na jezdni prowadzącej w kierunku do Świnoujścia.

Czytaj dalej
Strona 1 z 41234