Aktualności

21.04.2020 r. Zmiana Organizacji Ruchu

21 kwietnia 2020
/ / /
Comments Closed

W dniu 21.04.2020 w godzinach porannych rozpocznie się układanie górnej warstwy nawierzchni w rejonie węzła drogowego Rzęśnica Na czas prowadzenia tych robót, Wykonawca wprowadzi ręczne sterowanie ruchem. Prace i związane z nimi  utrudnienia będą występowały na jezdni drogi krajowej nr 3 prowadzącej ruch w kierunku Świnoujścia.

Układanie warstwy ścieralnej nawierzchni spowoduje krótkotrwałe wyłączenia z ruchu w relacji Szczecin-Chociwel i Chociwel -Świnoujście.

Ruch drogowy na jezdni drogi krajowej nr 3 w kierunku Szczecina będzie się odbywał bez zakłóceń.

Dla zapewnienia ruchu w relacji Szczecin – Chociwel pojazdy będą kierowane do m. Stawno natomiast poruszające się w relacji Chociwel – Świnoujście do zjazdu z drogi wojewódzkiej 142 w kierunku m. Strumiany.

Za powstałe utrudnienia Wykonawca przeprasza użytkowników drogi  i jednocześnie prosi o stosowanie się do sygnałów przekazywanych przez kierujących ruchem.

Czytaj dalej

Zmiana Organizacji Ruchu dnia 20.04.2020 r.

17 kwietnia 2020
/ / /
Comments Closed

W dniu 20 kwietnia 2020 r na przebudowywanej do parametrów drogi ekspresowej drodze nr 3 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związana z przesunięciem wlotów do miejscowości Kliniska i Stawno. Ruch drogowy będzie się odbywał jedną jezdnią w obu kierunkach. Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu , jezdnia zostanie rozdzielona tablicami kierującymi  U-21 wyznaczającymi zawężone pasy ruchu. Wykonawca robót zwraca się z prośbą o przestrzeganie wprowadzonych znakami ograniczeń w ruchu i przeprasza Użytkowników drogi za zaistniałe utrudnienia.

Czytaj dalej

Zmiana Organizacji Ruchu

21 lutego 2020
/ / /
Comments Closed

W dniu 24.02.2020 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na odcinku pomiędzy budowanym węzłem drogowym w m Kliniska, a nowo wybudowana kładką dla pieszych i rowerzystów w okolicach skrzyżowania drogi S3 z Drogą powiatową Pucice-Kliniska.

Ponadto dnia 25.02.2020 r. w związku z pracami montażowymi przęsła wiaduktu ekologicznego stanowiącego przejście dla zwierząt dużych nad linią kolejową  zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu polegająca na wprowadzeniu na jezdni drogi nr 3 prowadzącej w kierunku Świnoujścia ruchu  dwukierunkowego.

Czytaj dalej

Pozwolenie na użytkowanie mostu na rzece Ina

20 stycznia 2020
/ / /
Comments Closed

W dniu 17.01.2020, zakończono zasadnicze roboty budowlane i po przeprowadzeniu niezbędnych badań, uzyskano pozwolenie na użytkowanie mostu na rzece Ina w ciągu obwodnicy m. Goleniów, na jezdni prowadzącej w kierunku Świnoujścia.

W dniu 22.01.2020 zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu w oparciu o którą Wykonawca rozpocznie remont na drugie jezdni tego obiektu , prowadzącej ruch w kierunku Szczecina.

Czytaj dalej

Organizacja ruchu w dniu 17.12.2019 r.

16 grudnia 2019
/ / /
Comments Closed

Dnia 17 grudnia 2019 r. w godzinach popołudniowych, zostanie wprowadzona organizacja ruchu polegająca na zamknięciu wjazdu w ul. Goleniowską prowadzącą do Szczecin Dąbie. Zmiana spowodowana jest koniecznością budowy dróg serwisowych obsługujących przyległy teren oraz stanowiących dojazd do urządzeń infrastruktury drogowej, dostosowywanej do parametrów drogi ekspresowej S-3. Dojazd do dzielnicy Dąbie będzie możliwy bezpośrednio z węzła drogowego Tczewska.

Czytaj dalej

Aktualne prace drogowo-mostowe

3 grudnia 2019
/ / /
Comments Closed

Aktualnie prace drogowo-mostowe prowadzone są głównie w rejonie:

  1. Węzła Rzęśnica,
  2. Węzła Kliniska,
  3. W rejonie budowy obiektów Inżynierskich takich jak : most na rzece Ina, budowa wiaduktu ekologicznego w okolicy stacji kolejowej Rurka, budowa kładki dla pieszych i rowerzystów w m. Kliniska.
  4. Budowane są jednocześnie drogi serwisowe obsługujące przyległy teren oraz stanowiące dojazdy do obiektów infrastruktury drogowej takiej jak: zbiorniki retencyjne, przepusty drogowe, urządzenia oczyszczające odprowadzane wody deszczowe itp.

Intensywnie prowadzone są prace związane z robotami drogowymi na trasie zasadniczej i stosownie do ich zaawansowania wprowadzane są tymczasowe organizacje ruchu. Zakres prowadzonych robót jest znaczący i stąd utrudnienia w ruchu występują na odcinkach przebudowywanej drogi S-3. Wykonawca robót przeprasza użytkowników drogi za utrudnienia  deklarując jednocześnie ich minimalizację w miarę postępu robót drogowo-mostowych.

Czytaj dalej
Strona 1 z 3123