22.04.2022 r. Usuwanie wad i usterek

22.04.2022 r. Usuwanie wad i usterek

25 kwietnia 2022
/ / /
Comments Closed

Aktualnie prowadzone są prace związane z usuwaniem wad i usterek zauważonych w okresie gwarancyjnym.
Zespół Inżyniera Rezydenta przy udziale Gwaranta reprezentującego Wykonawcę robót oraz Zamawiającego dokonują na bieżąco kontroli wykonywanych napraw.

Możliwość komentowania jest wyłączona.