Zakończenie robót

Zakończenie robót

22 września 2021
/ / /
Comments Closed

W dniu 10.05.2021r. odbył się odbiór końcowy inwestycji: „Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica” – „Dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – węzeł Rzęśnica (z węzłem)”.
W dniu 11.05.2021r. zostało wydane Świadectwo Przejęcia Robót. Obecnie trwa okres gwarancyjny podczas którego są usuwane ewentualne usterki wykazane podczas odbioru końcowego oraz raz w miesiącu dokonywane są przeglądy gwarancyjne.

Możliwość komentowania jest wyłączona.