Aktualne prace drogowo-mostowe

Aktualne prace drogowo-mostowe

3 grudnia 2019
/ / /
Comments Closed

Aktualnie prace drogowo-mostowe prowadzone są głównie w rejonie:

  1. Węzła Rzęśnica,
  2. Węzła Kliniska,
  3. W rejonie budowy obiektów Inżynierskich takich jak : most na rzece Ina, budowa wiaduktu ekologicznego w okolicy stacji kolejowej Rurka, budowa kładki dla pieszych i rowerzystów w m. Kliniska.
  4. Budowane są jednocześnie drogi serwisowe obsługujące przyległy teren oraz stanowiące dojazdy do obiektów infrastruktury drogowej takiej jak: zbiorniki retencyjne, przepusty drogowe, urządzenia oczyszczające odprowadzane wody deszczowe itp.

Intensywnie prowadzone są prace związane z robotami drogowymi na trasie zasadniczej i stosownie do ich zaawansowania wprowadzane są tymczasowe organizacje ruchu. Zakres prowadzonych robót jest znaczący i stąd utrudnienia w ruchu występują na odcinkach przebudowywanej drogi S-3. Wykonawca robót przeprasza użytkowników drogi za utrudnienia  deklarując jednocześnie ich minimalizację w miarę postępu robót drogowo-mostowych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.