Aktualności na budowie

Aktualności na budowie

5 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

05.06.2019 r.

Wykonawca prowadzi prace przygotowawcze polegające na oczyszczeniu terenu z pozostałości po wyrębie lasu oraz związane z oczyszczeniem placu budowy z niewybuchów i niewypałów. Główne prace koncentrują się w obrębie przebudowywanego węzła Rzęśnica, budowanego węzła Kliniska, oraz przejścia dla pieszych i rowerzystów w okolicy istniejącego skrzyżowania przebudowywanej drogi S3 z drogą Kliniska – Pucice a także w rejonie zaplanowanego do budowy przejścia dla zwierząt dużych w okolicach miejscowości Rurka.

Rozpoczynają się również prace związane z przebudową mostu na rzece Ina , które będą polegały na rozbiórce istniejącego obiektu i na dostosowaniu go również dla potrzeb przejścia dla zwierząt dużych wzdłuż koryta rzeki Ina.

Na wszystkich fragmentach przebudowywanej drogi S3 w miejscach prowadzonych robót wprowadzono Tymczasową Organizacją Ruchu.

10.06.2019 r.

Planowane wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w rejonie obiektu na rzece Ina – ETAP I polega na zamknięciu jezdni w kierunku prowadzącej do Szczecina i wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego na jezdni prowadzącej w kierunku do Świnoujścia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.